Τσαπατσάρης

Ισχύς: 19,80 KWp

Διαχειριστής: Φωτονομή Ε.Ε.

Τοποθεσία: Γέρμα Οίτυλο, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 5/11/2009

Seners