Τσαμούταλος

Ισχύς: 98,935 KWp

Διαχειριστής: Τσαμούταλος

Τοποθεσία: Χίος, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 11/10/2011

Seners