ΣΟΥΡΣΟΣ

ενεργειακα

συστηματα α.ε.

Εξειδικευμένοι Έλεγχοι

Είναι ειδικοί έλεγχοι και μετρήσεις σε έργα τρίτων, για να διαπιστωθεί η όλη κατάσταση της επένδυσης. Έτσι ο επενδυτής γίνεται γνώστης της κατάστασης και επί πλέον ...

Περισσότερα

Ηλεκτροφωταύγεια

Η τεχνολογία που απεικονίζει την εσωτερική κατάσταση των φ/β γεννητριών. Απεικονίζει όλα τα τυχόντα και μη ορατά εσωτερικά ελαττώματα, που μελλοντικά μπορούν...

Μάθετε Περισσότερα

Net metering

Μικρά ή μεσαίου μεγέθους φ/β συστήματα, όπου η παραγόμενη ενέργεια ιδιοκαταναλώνεται ή συμψηφίζεται. Έτσι επιτρέπει στον χρήστη να μειώσει δραστικά τα έξοδα...

Μάθετε Περισσότερα

27 Χρόνια Εμπειρίας

// Ποιοι είμαστε

27 χρόνια ποιότητας δίπλα σας

Η εταιρεία ΣΕΝΕΡΣ είναι από τις πρώτες εταιρείες ενεργειακών συστημάτων στον ελληνικό χώρο που ασχολείται αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά έργα και συστήματα για διάφορες εφαρμογές.

Φ/Β σύστημα Νet Metering 100 KWp στο Άσυλο Ανιάτων

Κυψέλη – Αθήνα.  Δώμα με Μόνωση.
Χορηγία.  Ελληνικά Πετρέλαια – ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Πιστοποίηση  TUV AUSTRIA, Μάρτιος 2020

Από το 1995 χτίζουμε ένα πράσινο, βιώσιμο μέλλον

Τελευταία νέα

//