Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που ηλεκτροδοτεί τον κεντρικό αναμεταδότη (Α/Δ) του ΟΤΕ στο Αγιον Όρος.
Όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις του Αγίου Όρους αναμεταδίδονται μέσω αυτού.

Seners