Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα σε τερματικούς σταθμούς και αναμεταδότες (Α/Δ) του ΟΤΕ.
Όλες οι τηλεπικοινωνίες του Αγίου Όρους, ηλεκτροδοτούνται αδιάλειπτα από αυτά τα φωτοβολταϊκά συστήματα, δίνοντας μια νέα διάσταση στο πάντρεμα της οικολογικής τεχνολογίας με την ιστορική Αθωνική Πολιτεία, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια πανευρωπαϊκή πρωτοπορία.

Seners