Ισχύς: 99,00 KWp

Διαχειριστής: Μπατσάκης

Τοποθεσία: Νιάτα Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 19/5/2009

Seners