Ισχύς: 39,6 KWp

Διαχειριστής: Μπατσάκης

Τοποθεσία: Άγ. Ιωάννης Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 15/7/2010

Seners