Ισχύς: 68,85 KWp

Διαχειριστής: Arifo PV Limited

Τοποθεσία: Κάρπαθος, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 9/8/2010

Seners