Ισχύς: 99,36 KWp

Διαχειριστής: Ξύγκος

Τοποθεσία: Άστρος Αρκαδίας, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 9/5/2012

Seners