Μηλιά Μαρία

Ισχύς: 99,36 KWp

Διαχειριστής: Μηλιά Μαρία

Τοποθεσία: Σκάλα Λακωνίας, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 25/4/2012

TUV Πιστοποίηση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή PV Πρότυπο: EN 62446

Seners