Γκανιάτσου Βασιλική

Ισχύς: 99,360 KWp

Διαχειριστής: Γκανιάτσου Βασιλική

Τοποθεσία: Σεργούλας Ναύπακτος, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 17/12/2012

Seners