ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΛΟΥ

Ισχύς: 99,36 KWp

Διαχειριστής: Χρόνης Αντώνης

Τοποθεσία: Μήλος, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 14/6/2012

Seners