Ισχύς: 19,8 KWp

Διαχειριστής: Θαλασσινός Γεώργιος

Τοποθεσία: Κύμη Εύβοια, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 13/10/2008

Seners