Θεοδωρακόπουλος

Ισχύς: 98,935 KWp

Διαχειριστής: Θεοδωρακόπουλος

Τοποθεσία: Αγ. Ιωάννης Αχαϊκή Φαραί, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 14/3/2011

Seners