Θεοδωρακόπουλος 2

Ισχύς: 98,94 KWp

Διαχειριστής: Θεοδωρακόπουλος

Τοποθεσία: Αγ. Ιωάννης Αχαϊκή Φαραί, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 27/10/2011

Seners