Ισχύς: 99,64 KWp

Διαχειριστής: Αναστασία Κυριακού

Τοποθεσία: Μπούφαλο Εύβοια, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 04/11/12

Seners