Ισχύς: 98,935KWp

Διαχειριστής: J. Hamann Seidel Ο.Ε.

Τοποθεσία: Καρδαμύλη Μεσσηνίας, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 9/6/2011

Seners