Ισχύς: 99,36 KWp

Διαχειριστής: Παπαπέτρου

Τοποθεσία: Ανάβυσσος Αττική, Ελλάδα

Seners