Παπαπέτρου 2

Ισχύς: 99,36 KWp

Διαχειριστής: Παπαπέτρου

Τοποθεσία: Σεργούλας Ναύπακτος, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 06/02/2013

Seners