Αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα που ηλεκτροδοτούν αναμεταδότες και τερματικούς σταθμούς τηλεπικοινωνιών στην οροσειρά της Πίνδου. Καρδίτσα, Τρίκαλα και Γρεβενά.

Seners