Υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα που ηλεκτροδοτεί τον τερματικό σταθμό του ΟΤΕ, στο χωριό Περιβόλι, Εθνικός Δρυμός Πίνδου.

Seners