Αυτόνομα συστήματα που ηλεκτροδοτούν αναμεταδότες τηλεπικοινωνιών (Α/Δ).

Seners