Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα σε κατοικία μόνιμης διαμονής.

Seners