Ισχύς: 19,80 KWp

Διαχειριστής: Μπατσάκης

Τοποθεσία: Άγ. Ιωάννης Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 14/7/2010

Seners