Ισχύς: 150,00 KWp

Διαχειριστής: Μπατσάκης

Τοποθεσία: Γλυκόβρυση Λακωνία, Ελλάδα

Σύνδεση με ΔΕΗ: 1/9/2011

TUV Πιστοποίηση

Seners