Συμβόλαια Συντήρησης σε όλα μας τα έργα καθώς και σε έργα τρίτων

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη (Συντήρηση Ο&M), σχεδόν όλων των φ/β έργων που έχει εγκαταστήσει ως EPC. Ακόμα έχει αναλάβει και αρκετά φ/β έργα τρίτων που έχουν κατασκευαστεί από άλλη εταιρεία.

Οι υπηρεσίες συντήρησης είναι πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα και την εικοσαετή και πλέον εμπειρία της, επάνω σε φωτοβολταϊκά έργα. Για περισσότερα δείτε Συντήρηση Φωτοβολταϊκών

Seners