Επαναφορά ισχύος σε Φ/Β πάρκο 2MWp

Με επιτυχία περατώθηκε τον Αύγουστο του 2014, η εγκατάσταση 113 Offset Boxes στο φ/β πάρκο της εταιρείας Νέα Ηλέκτρα ΑΒΕΕ, ισχύος 2 MWp, στο Βελούδι Βοιωτίας, όπου εμφάνισε έναρξη του φαινομένου PID. Τις εργασίες εγκατάστασης – ρυθμίσεις, ανέλαβε και περάτωσε η εταιρεία ΣΕΝΕΡΣ. Τα Offset Boxes, το κόστος μεταφοράς των υλικών και το κόστος εγκατάστασης ανέλαβε και κάλυψε εξολοκλήρου η aleo solar.

Seners