Σχεδιασμός, μελέτη και εγκατάσταση επιλεγμένων πρατηρίων ΕΚΟ-ΚΑΛΥΨΩ

Στα πλαίσια του προγράμματος net metering, η ΣΕΝΕΡΣ μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέλαβε την εγκατάσταση φ/β συστημάτων σε επιλεγμένα πρατήρια υγρών καυσίμων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. – ΕΛΠΕ. Όλα αυτά τα συστήματα, παραλαμβάνονται από τα ΕΛΠΕ, αφού πρώτα ελεγχθούν και πιστοποιηθούν για την πληρότητα των προτύπων, από την TUV AUSTRIA HELLAS S.A.

Seners